Home » » ทำเนียบรุ่น » ทำเนียบรุ่น หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ รุ่นที่ 1

ทำเนียบรุ่น หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ รุ่นที่ 1

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


อาจารย์อนุชาญ สมบูรณ์
89 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0898242277
email : anucharn@yahoo.com


อาจารย์ลัดดาวัลย์ บุญมา
792809 แขวงลำผักชึ เขตหนองจอก กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0897824311
email : kik_laddawan_boonma@hotmail.com


อาจารย์อาทิตย์ ใจตรง
60 หมู่1 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0898913738
email : arti-0917@windowlive.com


อาจารย์ทัศนาจร ดวงเงิน
745 หมู่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0899485719
email : TD_2552@hotmail.com


อาจารย์ต้นทุน จันทร์จู
65/1 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0859627799
email : tontune@hotmail.com


อาจารย์ประพาภรัย ขอใบกลาง
109/27 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0890335072
email : goonuinui@hotmail.com


อาจารย์ศิรัญญา ฟุ้งขจร
เบอร์โทรศัพท์ : 0892242211


ว่าที่ร้อยตรี มานพ วงษ์น้อย
1/209 หมู่บ้านบดินทร ถนนไมตรีจิต 9 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0838200907
email : wongnoi.2m@hotmail.com


อาจารย์สายฝน ลีหล้าน้อย
95 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0895456877
email : saifon0709@hotmail.com


อาจารย์ยุพิน ละมุล
ร.ร.วัดอินทราวาส 6 ม. 22 เขตตลิ่งชัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0867253934
email : yupinlamool@gmail.com


อาจารย์อมรประภา ประทุมวรรณ
ร.ร.วัดไทร 633 เขตบางคอแหลม กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0844263430
email : jintana_pratumwan@yahoo.com


อาจารย์ราตรี กันยาสาย
ร.ร.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 98 เขตธนบุรี กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0874975058
email : lovelovekanyasay@hotmail.com


อาจารย์สุภาพร โพธิกุล
ร.ร.วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0835623511
email : kook_kaicom14@hotmail.com


อาจารย์สุภลักษณ์ ละเอียดออง
ร.ร.วัดบางบอน เขตบางบอน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0871551526
email : -


อาจารย์จันททร์เพ็ญ สารสมัคร
ร.ร.วัดท่าพระ 30 ถนนจรัญสริทวงศ์ แข่งวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0814132866
email : nuuying_1979@hotmail.com


อาจารย์พฤกษา สงวนสิน
ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0867778963
email : nanana_su@hotmail.com


อาจารย์กิ่งกาญจน์ ต่างทอง
ร.ร.วัดศาลาแดง 136 ซ.บางแวก 158 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0831309977
email : honey_115@hotmail.com


อาจารย์ทองคูณ เห็มวิจิตร
ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0820088774
email : koon2518@hotmail.co.th


อาจารย์ปิยชาต์ อังสุเชษฐานนท์
ร.ร.วัดอัมพวา 111 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0818163436
email : nite_time2210@hotmail.com


อาจารย์สุภาภรณ์ เกษคำ
49/6 ม.9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0888533992
email : stt.kett@gmail.com


อาจารย์นันทกา จุลยนันท์
40/149 ม.2 เพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0894543254
email : nantaka1979@hotmail.com


อาจารย์ลินดา ฤกษ์เฉย
26 ม.14 ถ.เสรีไทย60 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0890457268
email : pum_linda@hotmail.com


อาจารย์วีระยุทธ ประกอบผล
ร.ร.สามัคคีบำรุง เขตทุ่งครุ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0868139927
email : weepra@hotmail.com


อาจารย์ณัฐชานนท์ นิลกลาง
ร.ร.วัดคู้บอน 59 คู้บอน35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0880149349
email : aor_zz05@hotmail.com


อาจารย์วัลยภรณ์ แดงเกิด
438/6 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0809420627
email : vanyaporn@hotmail.com


อาจารย์นบพร จิตรักษา
ร.ร.วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0862607279
email : aiwycmoswu@gmail.com


อาจารย์ธัญลักษณ์ แก้วจิว
ร.ร.วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0817912784
email : -


อาจารย์กนกวรรณ ชารีแสน
25 ซ.ศิริเกษม 5 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0817500905
email : fah17_kun@hotmail.com


อาจารย์ปุณยวีร์ เมฆประพันธ์
116 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0860076818
email : asia_flower@hotmail.com


อาจารย์สายรุ้ง ทวีโชค
37 ม.15 ถ.คลองสาม เขตมีนบุรี กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0870951331
email : staweechok_rung@hotmail.com


อาจารย์วิสิทธิ์ พงษ์ลุน
ร.ร.สุเหร่าหะยีมินา ม.4 ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0828726489
email : ponglun_wisit@hotmail.com


อาจารย์กัญธิมา เหมือนวงศ์ธรรม
ร.ร.วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0851830254
email : -


อาจารย์สุริยา เล็กน้อย
1365 ถ.ไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0841392910
email : bow1529@hotmail.com


อาจารย์ทิวชาตรี มหาพรม
ร.ร.วัดทิพพาวาส ลาดกระบัง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0891815037
email : tuew05@gmail.com


อาจารย์นนท์ปวิธ กาศสนุก
ร.ร.สุเหร่าลำนายโส เขตลาดกระบัง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0897552825
email : m_kartsank@hotmail.com


อาจารย์ชมพูนุช ดวงจันทร์ทิพย์
ร.ร.วัดบุคคโล 349 เจริญนคร 63 ดาวคะนอง ธนบุรี กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0890843984
email : hewlet_tolek@hotmail.com


อาจารย์สุพรรณี อ่อนจาก
ร.ร.วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0816663680
email : supannee_onchark@hotmail.com


อาจารย์อินทิรา กิ่งกุล
154/1 ร.ร.วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0875613396
email : in_thira@hotmail.com


อาจารย์ศิโรจน์ ชนันทวารี
ร.ร.บ้านเจียรดับ หนองจอก กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0840157228
email : dul.si@hotmail.com


อาจารย์พิศมัย ทองทำ
ร.ร.วัดกระโจมทอง เขตตลิ่งชัน นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0888972880
email : chuti2524@gmail.com


อาจารย์อานันต์ จันทรังษี
ร.ร.วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0838981727
email : kruarnan_it@yahoo.co.th